Praktijk

Praktijk

Wij willen graag dat je goed en plezierig opgeleid wordt. Dit kan kan via de normale, versnelde, spoed of een RIS-opleiding. Wij maken gebruik van het RIS-boek en instructiekaart. Zo krijg je stap voor stap het rijden onder de knie en neemt elke les het zelfvertrouwen toe. Het is niet verplicht alle deeltoetsen te volgen. Het blijft een keus, of je voor de deeltoetsen of alleen voor het examen gaat. Je kunt er ook voor kiezen om alleen een tussentijdse toets te doen en daarna je examen.
Tegenwoordig kun je met 16 jaar je theorie halen en met 16,5 jaar beginnen met de rijopleiding en vervolgens met 17 jaar al examen doen. Hierna dien je tot je 18e jaar begeleid te rijden. Voor alle informatie ga je naar 2todrive.nl . Vanaf 18 jaar mag je zelfstandig rijden.

Zorg altijd dat je je kunt legitimeren tijdens de rijlessen!!

Tussentijdse toets
Een tussentijdse toets (TTT) / Deeltoets 3 is een proefexamen dat je op ongeveer 3/4 van je opleiding kan doen bij het CBR. Aan het einde van de TTT wordt er met jou, de examinator en mij besproken wat goed ging en wat nog verbeterd moet worden voor het echte examen. De voordelen van een tussentijdse toets/ Deeltoets 3:
– minder gespannen op het echte examen (je weet inmiddels hoe het er aan toe gaat),
– je kunt vrijstelling van de bijzondere verrichtingen verdienen wanneer je ze voldoende uitvoert,
– het slagingspercentage is hoger.

Rijopleiding RIS
Bij de Rijopleiding in Stappen leer je in stappen. Je gaat steeds een stap verder, als je volgende stap voldoende beheerst. Je eerste stap is meestal een huiswerkopdracht. Je laatste stap is dat je iets geheel zelfstandig en in wisselende situaties kunt uitvoeren. In totaal doorloop je op deze manier 39 scripts, verdeeld over vier modules. Iedere module wordt afgesloten met een toets.Na afronding van de eerste module worden je kennis en vaardigheden getoetst. Wij nemen zelf deze toets af. In de tweede en derde toets kun je kennismaken met de gang van zaken bij het CBR en alvast wennen aan de examensituatie. De examinator geeft je bovendien tips ter verbetering. In de derde toets, de tussentijdse toets (TTT), kun je vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen van het praktijkexamen. Die hoef je bij je examen dan niet meer te doen. De vierde en laatste toets is het praktijkexamen.

De voordelen van de Rijopleiding in Stappen zijn:

– een fors hoger slagingspercentage,

– een hoge kwaliteit van de rijopleiding,

– stap voor stap aanpak,

– een betere voorbereiding op deelname aan het verkeer,

– een inzicht in de vorderingen met behulp van de instructiekaart en

– het zelfstandig leren een route uit te stippelen en te rijden.

Wat je voor je Tussentijdse toets en praktijk examen moet meenemen: een geldig legitimatiebewijs en je uitslag theorie examen. Wij zorgen voor de oproepkaart, Eigen Verklaring en zelfreflectie formulieren. Voor het eerste praktijkexamen dient een Eigen Verklaring te worden ingevuld / betaald.

Schuiven naar boven